Möten

Till förmån för en flickskola

i Uganda

 

LOI W A I S I

 

 

PRESENT - källar´n

Mejerigatan 4B

Jönköping

 

Försäljning till förmån för flickskolan Loi Waisi i Uganda

 

Vad finns att köpa?

- Produkter från Uganda

- Sömnad

- Stickat och virkat

- Smycken

 

När kan du handla?

Onsdagar 14 - 18 och lördagar 10- 14

 

 

 

Hej alla vänner till Loi Waisi School i Uganda!

 

Jag tänkte bara berätta lite om utvecklingen i skolan.

Grunden är nu färdig för ytterligare en byggnad. Så småningom ska det bli en tvåvåningsbyggnad med fyra klassrum men vi börjar med en våning med väggar och tak. Längre fram räknar vi med att bygga en våning till och då kunna använda samma tak igen.

 

Lärarna har börjat få utbildning på datorer.

 

Vi har fått upp ett stängsel runt skolans område.

 

Vi har idag förskola + klass 1-4 med 216 elever.

 

Skolan har idag två kor, ett par getter och några höns som ger tillskott till skolmaten. Några bananträd är också planterade på skolans område.

 

Elias Karlsson-Pyk, Flavia o Samuel, Sonia Johansson o Eva Melin kommer att besöka skolan i Juni i år. De kommer att bl.a undersöka möjligheten att anställa någon och starta starta slöjd- o väv-undervisning i skolan. Trampsymaskiner och vävstolar finns redan där nere som skickades med containern från Sverige tidigare.

 

Vi kommer att starta försäljning av hantverk m.m. i Flavias och Samuels garage på Mejerigatan 4 Jönköping till förmån för skolan. Invigning blir lördagen 28/4 kl 10:00 – 14:00. Öppettiderna kommer sedan att bli onsdagar 14:00 - !8:00 och Lördagar 10:00 – 14:00.

Vi är tacksamma för utvecklingen av skolan hitintills och hoppas och ser fram emot ett nytt positivt år där!

 

Till sist ett stort tack till alla Er

som har stöttat skolan och dess elever på olika sätt!

 

Hälsningar Alf

 

 

 

 

 

ÅRSBERÄTTELSE

 

Hej alla vänner till Loi Waisi-skolan!

 

Jag tänkte bara berätta lite om vad som hänt under året.

 

I februari skickades en container med skolmaterial, skolmöbler m.m. ner till Uganda. Flavia och Samuel samt Margareta och vår ordförande Viktoria åkte då ner och tog emot containern. Flavia och Samuel planerade inför fortsatt utbyggnad av skolan och Viktoria och Margareta (som båda är lärare ) besökte lektioner. Dessutom deltog alla i föräldramöten. En vedsnål spis och ventilation installerades i köket.

 

I Augusti reste Flavia ner igen tillsammans med Per Brandes och lärare från Prolympiaskolan. Per Brandes undersökte vad som behövdes till solcellsanläggning (för att få strömförsörjning till datorer framöver ) och beställde material till det.

 

I Oktober for Elias och Agnes Karlsson-Pyk (vänner till familjen Kakembo ) ner och ordnade så att varje klassrum fick varsitt bokskåp.

 

I september sattes ett staket upp runt skolan.

 

16:e December åker Samuel ner igen tillsammans med sin son Jonah för att ordna med skolstarten igen inför år 2018. Samtidigt far också Per Brandes och Jonas Andrée-Nuud dit för att installera och starta upp solcellsanläggningen.

 

Några vänner i Uganda har donerat en ko och en get ( som nu har fått tre killingar ) till skolan. I förlängningen räknar vi med att kunna driva biogasspisar med hjälp av gödseln.

 

Vi hade hoppats p att kunna bygga fler välbehövliga skolsalar inför nästa års skolstart men p.g.a. besvärliga markförhållanden som drar upp byggkostnaderna ser det ut som att vi får vänta lite tills vi fått in mer pengar innan vi kan bygga ut mer.

 

Medel till skolan i form av pengar och material har kommit in från medlemsavgifter, månadsgivare, fadderföräldrar, privata gåvor från privatpersoner och mindre företag, hantverksförsäljning på torg oh basarer, gåvor vid högtidsdagar, konserter i kyrkor m.m.

 

Till sist vill vi tacka alla som har ställt upp på olika sätt och gjort drömmen om en skolan möjlig att genomföra och önska alla en välsignad god Jul och gott nytt år!

 

Alf