Möten

Till förmån för en flickskola

i Uganda

 

LOI W A I S I

 

 

PROJEKT

 

 

Arbete ska snart påbörjas med att bygga fyra klassrum.