Hem

Till förmån för en flickskola

i Uganda


LOI   W A I S I

Tack alla Ni som bidragit med gåvor till skolbygget! Fram till april 2019 fick vi in 700 000 SEK som nu har använts till att bygga åtta klassrum, ett kök, en latrin, en lekplats och en stängsel runt skolan.  Se fliken "Bildspel" som visar projektets framsteg!


Nu jobbar vi vidare med att samla in pengar för att färdigställa alla klassrum.


9  februari 2016 invigdes skolan och har nu 250 elever och 9 lärare.


Följ "Friends of Loi Waisi school (Uganda)" på Facebook!
En kan inte hjälpa

alla men alla kan

hjälpa någon!