Bildspel

Till förmån för en flickskola

i Uganda


LOI   W A I S I

Flyg-/satellitfoto över skolområdet!